schooljaar 2020-2021

18 mei 2020 vanaf 9.00 u.: U kan zich inschrijven voor het 1e jaar: KLIK HIER 

Andere jaren kunnen later ingeschreven worden.

6 mei 2020: Meld-je-aan heeft de tickets voor onze school bekendgemaakt. De leerlingen die een ticket hebben gekregen, mogen eerstdaags een mail van ons verwachten met alle info over de digitale inschrijving om je ticket te verzilveren.inschrijvingen

INFODAG

Zaterdag 7 maart 2020

Kennismaking voor nieuwe leerlingen van het secundair onderwijs. Doorlopend van 13.30 u. tot 16.30 u. (voor nieuwe leerlingen voor het 1e jaar secundair).

INSCHRIJVINGEN

Wij hebben 160 vrije plaatsen in het 1e jaar secundair.

STAP 1: AANMELDEN EN SCHOOLKEUZE
We schrijven in met een digitale aanmelding: www.meldjeaan.antwerpen.be

Voorrang inschrijving van broers/zussen van leerlingen van onze secundaire school en kinderen van personeel:
Vanaf maandag 10 februari 2020 (9.00 u) tot vrijdag 21 februari 2020 (17.00 u.)

Alle andere leerlingen melden zich aan vanaf 16 maart 2020 tot en met 3 april 2020 (17.00 u.)

STAP 2: TOEKENNING SCHOOL
U krijgt uiterlijk op 6 mei 2020 een mail met de toegewezen school. Deze school is een van de scholen die u als voorkeur hebt opgegeven in het digitaal platform.

STAP 3: DEFINITIEVE INSCHRIJVING
Vanaf maandag 11 mei (vanaf 9.30 u.) tot 3 juni (17.00 u.).
U kan zich nu inschrijven in de toegekende school. De inschrijving is vanaf dan definitief.
Inschrijvingen voor alle andere leerlingen (indicator en niet-indicator).

Wat breng je zeker mee?

 • Bij de inschrijving voor het eerste jaar secundair:
  • het origineel getuigschrift van het basisonderwijs
  • het eindrapport van het zesde leerjaar
  • een uittreksel uit de geboorteakte of een kopie van het trouwboekje (blad huwelijk en blad inschrijving kinderen)
  • Kids-ID of identiteitskaart van de leerling, indien in uw bezit
  • het rijksregisternummer van de nieuwe leerling (zie SIS-kaart)
  • (eventueel) BASO-fiche van vorig schooljaar
  • (bij voorkeur) advies vorige school en/of advies C.L.B.
  • de ingevulde aanvraag tot inschrijving. Dit document vindt u hier.

 

 • Bij de inschrijving voor een hoger leerjaar van het secundair:
  • de identiteitskaart van de leerling
  • het rapport (en het attest) van het laatst gevolgde jaar in het secundair onderwijs
  • een uittreksel uit de geboorteakte of een kopie van het trouwboekje (blad huwelijk en blad inschrijving kinderen)
  • het rijksregisternummer van de nieuwe leerling (zie SIS-kaart)
  • bij voorkeur: advies vorige school en/of advies C.L.B.
  • (indien in uw bezit: de oriënteringsattesten en studiegetuigschriften van de reeds gevolgde leerjaren in het secundair onderwijs en van het basisonderwijs (als deze oriënteringsattesten en studiegetuigschriften nog in het bezit zijn van de vorige school, worden die door ons aangevraagd).

Wat krijg je mee?

Bij de definitieve inschrijving worden o.a. meegegeven:

 • informatie betreffende boekenfonds
 • (eventueel) lijst schoolbenodigdheden eerste leerjaar A
 • gemiddelde onderwijskosten
Wat kost een schooljaar?

Hier vind je een overzicht van actuele kosten per leerjaar van schooljaar 2018-2019.

1ste jaar  2de jaar  3de jaar 4de jaar  5de jaar  6de jaar