extra muros

Tijdens het schooljaar ga je een aantal keer op uitstap: eendaagse uitstappen in het teken van een vak of leerstofonderdeel, of meerdaagse uitstappen. Je wordt op voorhand voldoende ingelicht over de afspraken en tijdstippen van de verschillende uitstappen.

 

Voor alle klassen is er sinds enkele schooljaren een klasdag. Je brengt met de hele klasgroep een namiddag door om elkaar beter te leren kennen en de sfeer in de klasgroep te bevorderen. Daarom wordt de klasdag gepland in de eerste weken van het nieuwe schooljaar.

 

Elk jaar zijn er verschillende sportactiviteiten gepland, zowel tijdens de schooluren als na de schooluren. We gaan ook minstens één keer per jaar op sportdag.

 

In het eerste jaar is er een uitstap in het teken van het vak biologie. We bezoeken PIME (provinciaal instituut voor milieu-educatie) in Lier om de fauna en flora van dichtbij te kunnen bestuderen.

 

Tijdens het tweede jaar plannen we een excursie voor geschiedenis naar het Gallo-Romeins museum in Tongeren en voor het vak Nederlands gaan we naar de boekenbeurs.

 

In het begin van het derde jaar gaan alle klassen op bezinning. Dit is sinds kort een tweedaagse uitstap naar Westmalle. Onder professionele begeleiding reflecteren de leerlingen daar over hun eigen handelen en hun rol in een groep. Op het einde van het tweede trimester trekken we met de leerlingen van het derde jaar naar Gent in het teken van het vak geschiedenis. Verder worden de uistappen meer richtinggebonden ingevuld. Zo hebben bijvoorbeeld de leerlingen van de richting ‘humane wetenschappen’ het project ‘Transit’.

 

Je gaat in het vierde jaar op richtinggebonden excursies, zoals bijvoorbeeld de uitstap naar Texel voor de richting ‘wetenschappen’. Andere richtingen gaan naar Trier, Brussel of Tongeren.

 

In het vijfde jaar wordt een museumdag georganiseerd. Je gaat ook naar het zuidelijke deel van het land om er de Condroz en het Meerdalwoud te bezoeken als concretisering van de leerstof aardrijkskunde. Ook in het vijfde jaar staan richtinggebonden uitstappen op het programma zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de VRT-gebouwen in Brussel. Bovendien ga je in het vijfde jaar naar Londen, Berlijn of Parijs. Deze uitstap is een bewuste vakoverschrijdende uitstap. De samenwerking tussen de verschillende vakken zorgt voor een enorme meerwaarde die ook de leerlingen weten te appreciëren.

 

De zesdejaars hebben opnieuw een museumdag in het teken van het vak esthetica. In het zesde jaar zijn de uitstappen opnieuw afhankelijk van de richting die gekozen is. Zo gaan de leerlingen uit de wetenschappelijke richtingen bijvoorbeeld naar Bobbejaanland om er allerlei proeven te doen en om er uiteraard zelf een aantal wetten uit de fysica te ervaren. Niet te missen in het zesde jaar is uiteraard de eindejaarsreis die traditioneel gaat naar Italië of Griekenland.

 

 

 

Tijdens het schooljaar wordt niet alleen les gegeven. Er worden een heleboel vakgebonden en vakoverschrijdende activiteiten georganiseerd om op een leuke en aangename manier een aantal vaardigheden te verwerven.

 

Zo heb je tal van culturele activiteiten: je gaat naar de film (als ontspanning maar ook als deel van een leerstofonderdeel), je gaat naar een toneelvoorstelling kijken, je leert andere culturen kennen via een aantal projecten, enz… Er zijn ook verschillende solidariteitsacties om allerlei goede doelen te steunen. Vaak zijn al deze activiteiten klas- en vakoverschrijdend waarbij het accent ligt op het ontwikkelen van een brede multiculturele kijk op onze samenleving waarbij je voldoende kritisch leert denken en reflecteren over cultuur in de breedste zin van het woord.

Elk jaar staat ‘Dikke Truiendag’ op het programma. Die dag wordt de verwarming van de school een paar graden lager gezet en mogen leerlingen met een dikke trui naar school komen. Een warm gebaar om de CO2-uitstoot van de verwarmingsinstallatie op die dag te verminderen. Onze school wil op deze manier haar steentje bijdragen tot een beter milieu en leerlingen bewust maken van de problematiek rond klimaatsverandering en ecologie.

 

Rond de periode van 14 februari kunnen de leerlingen hun medeleerlingen, titularissen of leerkrachten verrassen met een boodschap en een roos. Deze Valentijnsactie wordt ondersteund door enkele leerlingen van het eerste jaar.

 

Klik hier voor meer actuele informatie, foto’s,…