In 1838 stichtten de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw in de Ambtmanstraat (Antwerpen) een school, die kort daarop reeds werd overgeplaatst naar de Keizerstraat. Hier ontwikkelde zich een instituut waar meisjes uit de hogere (Franstalige) kringen les volgden. Aan de achterkant in de Blindestraat werd gratis onderwijs gegeven in een Vlaamse afdeling. Op deze twee locaties ligt dus de verre oorsprong van onze school. In het begin van de 20ste eeuw werden nog nieuwe afdelingen opgericht: kleuterklassen, een opleiding voor onderwijzeressen en kort daarop ook een regentaat.

 

Vermits de school in de Keizerstraat eigenlijk uit haar voegen barstte, werd in 1921 een domein van meer dan 5 ha aangekocht in het toen nog landelijke Berchem, langs de Grotesteenweg en de Lysenstraat. Vanaf 1926 startten hier de bouwwerken en nog in datzelfde jaar werden reeds de eerste klassen geopend. Geleidelijk brachten de zusters de verschillende afdelingen naar de vestiging in Berchem over. In 1933 was de hele verhuis vanuit Antwerpen achter de rug. Het O.-L.-Vrouwinstituut, waarvan de leerlingen vroeger bekend stonden als de “keizerinnetjes”, werd nu het Pulhof, “de blauw” in de volksmond, naar de kleur van het uniform. Nog heel wat jaren bleef ook hier een “section française” bestaan, maar in de jaren vijftig werden de laatste Franstalige klassen afgeschaft en was de school Vlaams in al haar geledingen.

 

Ondertussen had de school de inkwartiering van Duitse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. In oktober 1944, na de bevrijding, kwam een leerling om en werden er meer dan 100 gekwetst bij de inslag van een V2-projectiel op het kasteel Fruithof, waar toen tijdelijk de humaniora-afdeling ondergebracht was. De gebouwen van de school waren immers opgeëist door het Britse leger en werden gebruikt als militair hospitaal. Wie kan het zich nog inbeelden dat Duitse soldaten zingend over de speelplaats marcheerden of militairen verpleegd werden in gangen en klassen? Bewogen tijden!

 

In de jaren ’50 en ’60 werd het gebouwencomplex zoals het nu nog is, voltooid met een kapel, nieuwe kleuterklassen, een feestzaal en een aantal verbindingsgangen. Toen de zusters uit het gebouw verhuisden in 1978-’79 kwam nog heel wat ruimte vrij voor nieuwe klassen, refters en vaklokalen.

 

In 1994 zette de humaniora de stap naar gemengd onderwijs en werden de normaalschoolafdelingen overgedragen aan de Karel de Grote-Hogeschool. In 2001 was het feest, we vierden het 75-jarig bestaan van de school in Berchem. Bij die gelegenheid werd de geschiedenis van ons instituut vastgelegd in een herdenkingsboek. Het is een verleden van meer dan 160 jaar, waar ongetwijfeld met fierheid op mag worden teruggeblikt!