lesurentabellen

1e graad

Lessentabel 1ste leerjaar A

LATIJN

MODERNE WETENSCHAPPEN

STEM

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst
2
2
2
Nederlands
5
5
5
Frans
4
4
4
geschiedenis
1
1 1
aardrijkskunde
2

2

2

wiskunde
4
4
4
natuurwetenschappen
2
2
2
lichamelijke opvoeding 2
2
2
muzikale opvoeding
1
1
1
plastische opvoeding
2
2
2
techniek
2
2
2
keuzepakket
keuzepakket
keuzepakket
Latijn +5
wiskunde +2
Nederlands +1
Frans +1
geschiedenis +1
wetenschappelijk project +3
ICT +2
Totaal
32u
32u
32u

 

Lessentabel 2e leerjaar A

LATIJN

GRIEKS-LATIJN

MODERNE TALEN
WETENSCH.

STEM

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst
2
2
2
2
Nederlands
4
4
4
4
Frans
4
3
4
4
Engels
3
2
3
3
Latijn
5
4
Grieks
4
geschiedenis
2
2
2
2
aardrijkskunde
1
1
1
1
socio-economische initiatie
2
wiskunde
4
4
5
4
natuurwetenschappen
1
1
1
1
wetenschappelijk werk
1
3
wetenschappelijk werk (STEM)
3
STEM
3
lichamelijke opvoeding
2
2
2
2
muzikale opvoeding
1
1
1
1
techniek
2
2
2
2
Totaal
32u
32u
32u
32u

2e graad

Lessentabel 3e en 4e jaar

Grieks-Latijn

Latijn (talen)

Latijn (wisk)

economie

eco (wisk)

hum wet

wet

wet/STEM*

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
taalvaardigheid 1/- 1/-
Frans 3 4 3 4 4 4 4 4
Engels 3/2 3/2 3/2 3 3/2 3/2 3 3
Duits -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1
Latijn 4 5 5
Grieks 4
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
economie 4 4
gedragswetenschappen 3
cultuurwetenschappen 2
informatica 1 1 1 1 1 1 1
wiskunde 5 5 5 4 5 4 5 5
biologie
1
1
1 1 1 1 1 1
chemie 1 1 1 1 1 1 1 1
fysica 1 1 1 1 1 1 1 1
extra uur wetenschappen 3 3
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
plastische opvoeding 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/-
muzikale opvoeding -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1
Totaal
32u
32u
32u 32u 32u 32u
32u
32u

– / – = 3e / 4e jaar

* Instroom in de richting wet/STEM is alleen mogelijk vanuit STEM 2e jaar

3e graad

Lessentabel 5e en 6e jaar (deel 1)

Grieks-Latijn

Lat-mod tal

Lat-wet

Lat-wis(6)

Lat-wis(8)

wet-wis(6)

wet-wis(8)

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week Aantal lesuren per week Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst 2 2 2 2 2 2
2
Nederlands
4
4
4 4 4 4
4
Frans 3 4 3 3 3 3
3
Engels
2
3
2 2 2 2
2
Duits
1/-
2
1/- 1/- 1/-

1/-

Latijn

4

4
4 4 4
Grieks
4
geschiedenis
2
2 2 2 2 2 2
esthetica 1

1

1 1 1 1
1
aardrijkskunde
1
1
1/2 1 1 1/2
1/2
economie
filosofie 0/1

0/1

0/1 0/1 0/1 0/1
gedragswetenschappen
cultuurwetenschappen
projecten
wiskunde
3
3
4 6 8 6
8
natuurwetenschappen
2
2
biologie 2/1 1 1 2/1
2/1
chemie 2 1 1 2
2
fysica 2 1 1 2
2
extra uur wetenschappen 1
1
muz. en plast. opvoeding
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2
seminarie 2 2 2 2 2
Totaal
33u
32u/33u
33u 33u 33u 33u
33u

 

– / – = 5e / 6e jaar

 

Lessentabel 5e en 6e jaar (deel 2)

eco-mod tal

eco-wet

eco-wis

hum wet

mod tal-wis

mod tal-wet

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst 2 2 2 2 2
2
Nederlands
4
4
4 4 4
4
Frans 4 3 3 3 4
4
Engels
3
2
2 2 3
3
Duits
2
1/- 1/- 2

2

Latijn
Grieks
geschiedenis
2
2 2 2 2 2
esthetica 1

1

1 1 1
1
aardrijkskunde
1
1/2
1 1 1
1/2
economie 4 4 4
filosofie 0/1 0/1 0/1
gedragswetenschappen 3
cultuurwetenschappen 3
projecten 1/2
wiskunde
3
4
6 3 6
4
natuurwetenschappen
2
2
biologie 2/1 1 1
2/1
chemie 2 1 1
2
fysica 2 1 1
2
extra uur wetenschappen
muz. en plast. opvoeding 1
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
seminarie 2 2 2 2 2 2
Totaal
32u/33u
33u
33u 33u 32u/33u
33u

 

– / – = 5e / 6e jaar