1e graad

Lessentabel 1ste leerjaar A

LATIJN

MODERNE WETENSCHAPPEN

STEM

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst
2
2
2
Nederlands
5
5
5
Frans
4
4
4
geschiedenis
1
1 1
aardrijkskunde
2

2

2

wiskunde
4
4
4
natuurwetenschappen
2
2
2
lichamelijke opvoeding 2
2
2
muzikale opvoeding
1
1
1
plastische opvoeding
2
2
2
techniek
2
2
2
keuzepakket
keuzepakket
keuzepakket
Latijn +5
wiskunde +2
Nederlands +1
Frans +1
geschiedenis +1
wetenschappelijk project +3
ICT +2
Totaal
32u
32u
32u

 

Lessentabel 2e leerjaar A

LATIJN

GRIEKS-LATIJN

MODERNE TALEN
WETENSCH.

STEM

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst
2
2
2
2
Nederlands
4
4
4
4
Frans
4
3
4
4
Engels
3
2
3
3
Latijn
5
4
Grieks
4
geschiedenis
2
2
2
2
aardrijkskunde
1
1
1
1
socio-economische initiatie
2
wiskunde
4
4
5
4
natuurwetenschappen
1
1
1
1
wetenschappelijk werk
1
3
wetenschappelijk werk (STEM)
3
STEM
3
lichamelijke opvoeding
2
2
2
2
muzikale opvoeding
1
1
1
1
techniek
2
2
2
2
Totaal
32u
32u
32u
32u