1e graad

1e jaar




Latijn

  pulhofuur
1      u/week
  talentuur
1      u/week
 
  Algemene vakken
    geschiedenis
1      u/week
    godsdienst
2      u/week
    LO
2      u/week
    muziek en beeld
2      u/week
 
  Moderne talen
    Frans
4      u/week
    Nederlands
4      u/week
  STEM
    wiskunde
4      u/week
    techniek
2      u/week
    natuurwetenschappen
2      u/week
    aardrijkskunde
2      u/week
    ICT
1      u/week
  Differentiatie
    Latijn
4      u/week
    Grieks
0      u/week

Moderne talen-Wetenschappen

  pulhofuur
2      u/week
  talentuur
1      u/week
 
  Algemene vakken
    geschiedenis
1      u/week
    godsdienst
2      u/week
    LO
2      u/week
    muziek en beeld
2      u/week
 
  Moderne talen
    Frans
4      u/week
    Nederlands
4      u/week
  STEM
    wiskunde
4      u/week
    techniek
2      u/week
    natuurwetenschappen
2      u/week
    aardrijkskunde
2      u/week
    ICT
1      u/week
  Differentiatie
    Nederlands
1      u/week
    wiskunde
1      u/week
    Frans
1      u/week

STEM-Wetenschappen

  pulhofuur
1      u/week
  talentuur
1      u/week
 
  Algemene vakken
    geschiedenis
1      u/week
    godsdienst
2      u/week
    LO
2      u/week
    muziek en beeld
2      u/week
 
  Moderne talen
    Frans
4      u/week
    Nederlands
4      u/week
  STEM
    wiskunde
4      u/week
    techniek
2      u/week
    natuurwetenschappen
2      u/week
    aardrijkskunde
2      u/week
    ICT
0      u/week
  Differentiatie
    STEM Xpert
4        u/week
    wiskunde*
0/1      u/week
    Frans*
1/0      u/week

* Afhankelijk van de leerbehoefte van de leerling wordt voor wiskunde of voor Frans een extra uur differentiatie gegeven.

 


2e jaar




Latijn

  mens en samenleving
1      u/week
  talentuur
0/1*      u/week
 
  Algemene vakken
    geschiedenis
2      u/week
    godsdienst
2      u/week
    LO
2      u/week
    muziek en beeld
2      u/week
 
  Moderne talen
    Frans
3      u/week
    Nederlands
4      u/week
    Engels
2/3*      u/week
  STEM
    wiskunde
4      u/week
    techniek
1      u/week
    natuurwetenschappen
1      u/week
    aardrijkskunde
1      u/week
  Differentiatie
    Latijn
4/5*      u/week
    Grieks
3/0*      u/week

* Optie Grieks-Latijn / Optie Latijn




Moderne talen-Wetenschappen

  mens en samenleving
1      u/week
  talentuur
1      u/week
 
  Algemene vakken
    geschiedenis
2      u/week
    godsdienst
2      u/week
    LO
2      u/week
    muziek en beeld
2      u/week
 
  Moderne talen
    Frans
3      u/week
    Nederlands
4      u/week
    Engels
3      u/week
  STEM
    wiskunde
4      u/week
    techniek
1      u/week
    natuurwetenschappen
1      u/week
    aardrijkskunde
1      u/week
  Differentiatie
    Engels
1      u/week
    Frans
1      u/week
    wetenschappen
3      u/week

STEM-Wetenschappen

  mens en samenleving
1      u/week
  talentuur
1      u/week
 
  Algemene vakken
    geschiedenis
2      u/week
    godsdienst
2      u/week
    LO
2      u/week
    muziek en beeld
2      u/week
 
  Moderne talen
    Frans
3      u/week
    Nederlands
4      u/week
    Engels
3      u/week
  STEM
    wiskunde
4      u/week
    techniek
1      u/week
    natuurwetenschappen
1      u/week
    aardrijkskunde
1      u/week
  Differentiatie
    STEM Xpert
5        u/week