1e graad

 

Lessentabel 2e leerjaar A

LATIJN

GRIEKS-LATIJN

MODERNE TALEN
WETENSCH.

STEM

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst
2
2
2
2
Nederlands
4
4
4
4
Frans
4
3
4
4
Engels
3
2
3
3
Latijn
5
4
Grieks
4
geschiedenis
2
2
2
2
aardrijkskunde
1
1
1
1
socio-economische initiatie
2
wiskunde
4
4
5
4
natuurwetenschappen
1
1
1
1
wetenschappelijk werk
1
3
wetenschappelijk werk (STEM)
3
STEM
3
lichamelijke opvoeding
2
2
2
2
muzikale opvoeding
1
1
1
1
techniek
2
2
2
2
Totaal
32u
32u
32u
32u