2e graad

Lessentabel 3e en 4e jaar
 

Grieks-Latijn

Latijn

Latijn (wis)

economie

hum wet

wet

wet/STEM*

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4
taalvaardigheid       1/-   1/-  
Frans 3 4 3 4 4 4 4
Engels 3/2 3/2 3/2 3 3/2 3 3
Duits -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1
Latijn 4 5 5        
Grieks 4            
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1
economie       4      
gedragswetenschappen         3    
cultuurwetenschappen         2    
informatica   1 1 1 1 1  
wiskunde 5 5 5 4 4 5 5
biologie
1
1
1 1 1 2 2
chemie 1 1 1 1 1 2 2
fysica 1 1 1 1 1 2 2
STEM projecten             3/2
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2
plastische opvoeding   1/- 1/- 1/- 1/- 1/-  
muzikale opvoeding   -/1 -/1 -/1 -/1 -/1  
Totaal
33u
32u
32u 32u 32u
32u
32u

– / – = 3e / 4e jaar

* Instroom in de richting wet/STEM is alleen mogelijk vanuit STEM 2e jaar