2e graad

Lessentabel 3e en 4e jaar

Grieks-Latijn

Latijn (talen)

Latijn (wisk)

eco (talen)

eco (wisk)

hum wet

wet

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week Aantal lesuren per week Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst 2 2 2 2 2 2
2
Nederlands
4
4
4 4 4 4
4
taalvaardigheid 1/-
1/-
Frans
3
4
3 4 4 4
4
Engels
3/2
3/2
3/2 3 3/2 3/2 3
Duits

-/1

-/1
-/1 -/1 -/1 -/1 -/1
Latijn
4
5
5
Grieks
4
geschiedenis 2

2

2 2 2 2
2
aardrijkskunde
1
1
1 1 1 1
1
economie 4 4
gedragswetenschappen 3
cultuurwetenschappen 2
informatica
1
1 1 1 1
1
wiskunde
4
4
5 4 5 4
5
biologie
1
1
1 1 1 1
1
chemie
1
1
1 1 1 1
1
fysica
1
1
1 1 1 1
1
extra uur wetenschappen
3
lichamelijke opvoeding
2
2
2 2 2 2
2
plastische opvoeding
1/-
1/- 1/- 1/- 1/-
1/-
muzikale opvoeding
-/1
-/1 -/1 -/1 -/1
-/1
Totaal
32u
32u
32u 32u 32u 32u
32u

– / – = 3e / 4e jaar