3e graad

Lessentabel 5e en 6e jaar (deel 1)

Grieks-Latijn

Lat-mod tal

Lat-wet

Lat-wis(6)

Lat-wis(8)

wet-wis(6)

wet-wis(8)

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week Aantal lesuren per week Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst 2 2 2 2 2 2
2
Nederlands
4
4
4 4 4 4
4
Frans 3 4 3 3 3 3
3
Engels
2
3
2 2 2 2
2
Duits
1/-
2
1/- 1/- 1/-

1/-

Latijn

4

4
4 4 4
Grieks
4
geschiedenis
2
2 2 2 2 2 2
esthetica 1

1

1 1 1 1
1
aardrijkskunde
1
1
1/2 1 1 1/2
1/2
economie
filosofie 0/1

0/1

0/1 0/1 0/1 0/1
gedragswetenschappen
cultuurwetenschappen
projecten
wiskunde
3
3
4 6 8 6
8
natuurwetenschappen
2
2
biologie 2/1 1 1 2/1
2/1
chemie 2 1 1 2
2
fysica 2 1 1 2
2
extra uur wetenschappen 1
1
muz. en plast. opvoeding
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2
seminarie 2 2 2 2 2
Totaal
33u
32u/33u
33u 33u 33u 33u
33u

 

– / – = 5e / 6e jaar

 

Lessentabel 5e en 6e jaar (deel 2)

eco-mod tal

eco-wet

eco-wis

hum wet

mod tal-wis

mod tal-wet

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst 2 2 2 2 2
2
Nederlands
4
4
4 4 4
4
Frans 4 3 3 3 4
4
Engels
3
2
2 2 3
3
Duits
2
1/- 1/- 2

2

Latijn
Grieks
geschiedenis
2
2 2 2 2 2
esthetica 1

1

1 1 1
1
aardrijkskunde
1
1/2
1 1 1
1/2
economie 4 4 4
filosofie 0/1 0/1 0/1
gedragswetenschappen 3
cultuurwetenschappen 3
projecten 1/2
wiskunde
3
4
6 3 6
4
natuurwetenschappen
2
2
biologie 2/1 1 1
2/1
chemie 2 1 1
2
fysica 2 1 1
2
extra uur wetenschappen
muz. en plast. opvoeding 1
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
seminarie 2 2 2 2 2 2
Totaal
32u/33u
33u
33u 33u 32u/33u
33u

 

– / – = 5e / 6e jaar