Onze school is een doorstromingsschool. We bieden kwalitatief en uitdagend onderwijs aan met het oog op een vervolgstudie in het hoger onderwijs.
In de eerste graad bieden we als school de mogelijkheid om zich in te schrijven in de A-stroom. De leerlingen hebben daarin wel de keuze voor Grieks-Latijn, Latijn, STEM of wetenschappen-moderne talen.


Op het Pulhof kunnen de leerlingen daarna doorstromen naar richtingen uit het ASO (algemeen secundair onderwijs). Met die algemene vorming krijgen de leerlingen op onze school een ideale voorbereiding voor verdere studies.

Vooraleer de leerlingen in het secundair starten krijgen ze op het Pulhof ook de kans om zich in te schrijven in het kleuter- of lager onderwijs. Meer informatie over de kleuterschool vindt u via deze link, voor de lagere school via volgende link.