Een nieuwe graad, een nieuwe keuze

Na de eerste graad (1e en 2e leerjaar) kies je in het derde leerjaar voor een studiercihting. Je maakt een weloverwogen keuze zodat je deze richting in de hele tweede graad (3e en 4e leerjaar) kan afwerken. Het is belangrijk dat je gekozen studierichting aansluit bij je interesses en mogelijkheden.

We bieden een warme omgeving met een hart voor elke jongere. Een school waar plaats is voor gesprek of ondersteuning wanneer nodig zodat je je veilig en thuis voelt, inzicht krijgt in jezelf en kan opgroeien tot weerbare jongere. We laten je niet los tot je jouw plek vindt en graag naar school komt.

Meer abstractie en autonomie

In de tweede graad gaat de abstractiegraad omhoog. Dat betekent dat je in bepaalde vakken en richtingen op een hoger niveau met de leerstof bezig bent. Je verwerkt de leerstof en leerinhoud op een verdiepende en verbredende manier, waarbij we je nog goed ondersteunen, maar tegelijkertijd ook gaandeweg het leertraject meer in jouw handen leggen. De eerste stap naar autonomie in je leertraject is hiermee gezet.

Uren

In bepaalde studierichtingen heb je voor bepaalde vakken meer uren dan in de eerste graad. Dat betekent dat er ook meer leerstof behandeld wordt. Je merkt dat hierdoor ook het tempo soms wat omhoog gaat ten opzichte van de lessen in de eerste graad.