De Breng- en Haalzone aan de Grotesteenweg

  • De “Breng-en Haalzone” bevindt zich vóór de bushalte en beslaat ± de lengte van 5 auto’s.
  • Ouders schuiven aan op de busstrook tot bij de “Breng- en Haalzone” met 4 richtingaanwijzers aan en blijven wachten in de rij!
  • Leerlingen stappen uit langs de kant van het voetpad, volledig klaar!
  • Leerlingen worden door Gemachtigde Opzichters, vrijwillige ouders en korpsleden begeleid tot voorbij het fietspad.
  • Kleuters worden nooit afgezet zonder begeleiding van een volwassene aan géén enkele schoolingang (zie schoolreglement) tenzij door kinderen van het 6de leerjaar of ouder en dit geldt enkel voor kleuters van 2de en 3de 
  • Voertuigen worden niet onbewaakt achtergelaten: deze zullen worden geverbaliseerd!
  • Na het afzetten van de kinderen begeeft u zich – uitsluitend als u het eerste voertuig bent – veilig terug op de busstrook en vervolgens op de rijweg.
  • We bevinden ons op de openbare weg; de school treft geen aansprakelijkheid.

 

Wij rekenen op jullie steun en op respect voor elkaar. Samen lukt het!

 

Hebt u ideeën of suggesties, of heeft u vragen, stuur ons dan zeker een email: verkeer@pulhof.be

 

http://veiligverkeer.be/themas/