Schoolstraat aan Lysenstraat en Strijdhoflaan

  • Op schooldagen organiseren de verkeerscommissie en de school een schoolstraat aan de Lysenstraat en de Strijdhofaan vanaf de hoek met de Ruytenburgstraat.
  • Elke ochtend tussen 8 u en 8.45 u worden deze straten afgesloten voor alle autoverkeer.
  • Op woensdagmiddag is de schoolstraat ook van toepassing van 11.45 u tot 12.30 u.
  • De schoolstraat wordt bij gemeentebesluit toegekend door het college van burgemeester en schepenen en zorgt voor een veilige schoolomgeving.
  • De organisatie van de schoolstraat wordt gerealiseerd door de school in samenwerking met de verkeerscommissie en via de inzet van vele vrijwilligers: ouders, leerkrachten, externen,…
    Vrijwilligers ((groot-)ouders) die hieraan willen bijdragen kunnen zich steeds melden op onderstaand mailadres.

Wij rekenen op jullie steun en op respect voor elkaar. Samen lukt het!

Hebt u ideeën of suggesties, of heeft u vragen, stuur ons dan zeker een email: leen.van.puyvelde@pulhof-ls.be

http://veiligverkeer.be/