• Elke leerling is verantwoordelijk voor de eigen laptop. Draag dus zorg voor het toestel en geef je laptop niet door aan anderen. Zorg voor een sterk wachtwoord. Zorg steeds voor een correct gebruik en berg de laptop zorgvuldig op. De laptop wordt geleverd met een beschermhoes. Gebruik deze om schade aan je laptop te vermijden.
 • De batterij van je laptop is elke dag volledig opgeladen als je naar school komt. Indien de batterij van je laptop niet voldoende is opgeladen wanneer je naar school komt, zal je de laptop mogelijk niet de hele dag kunnen gebruiken. Je batterij opladen op school kan helaas niet. De infrastructuur van de school is hier niet op voorzien.
 • Op school kan je je laptop veilig opbergen in je locker. ’s Avonds neemt elke leerling zijn laptop weer mee naar huis.
 • Je voorziet zelf oortjes of een hoofdtelefoon bij je laptop. Je zorgt dat je deze ook steeds bij je hebt op school.
 • De laptop zal de leer- en werkboeken niet vervangen. Leermiddelen op papier worden digitaal aangevuld met leermiddelen op de laptop.
 • De leerkracht bepaalt wanneer je tijdens de les de laptop mag gebruiken. Het kan best zijn dat je de laptop een hele les zelfs niet nodig hebt. Wanneer je de instructies omtrent laptopgebruik in de klas negeert, kan de leerkracht beslissen dat je je laptop voor de rest van de les niet mag gebruiken.
 • De laptop mag gebruikt worden tijdens de avondstudie of bij inhaallessen of vervanglessen voor schoolse taken, in samenspraak met de toezichthoudende leerkracht.
 • Op de speelplaats is het gebruik van de laptop niet toegelaten.
 • Als het toestel defect is binnen de garantietermijn, brengt de leerling de laptop naar het secretariaat. Zij bekijken het probleem en zullen bepalen of er een vervangtoestel nodig is. Verder wordt je laptop hersteld zoals in de garantievoorwaarden beschreven staat.
 • De laptops zullen zichtbaar gelabeld worden door de school om toestellen snel te kunnen identificeren. Door de uniformiteit zien de laptops er langs de buitenkant allemaal hetzelfde uit. Leerlingen mogen (na overleg met de ouders) eventueel een persoonlijke toets aanbrengen door middel van stickers of dergelijke. Let wel op: als je na drie jaar (of sneller bij mogelijke schoolwissel) het toestel wenst terug te geven, moet de schade die voortgebracht wordt door eventuele stickers eerst vergoed worden alvorens je de waarborg terugkrijgt. Stickers en labels die de school aanbrengt mogen niet verwijderd worden zolang je de laptop op onze school gebruikt.
 • Het is niet toegestaan om de interne hardware van de laptop aan te passen, noch de laptop zelf open te maken.
 • Alle persoonlijke data en schoolbestanden worden bewaard in de persoonlijke cloudomgeving (OneDrive van MS Office). De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van persoonlijke software of andere data. De leerling is dus zelf verantwoordelijk voor de back-up van deze programma’s en gegevens. Als je laptop in herstelling moet, worden automatisch het besturingssysteem en alle persoonlijke data op de harde schijf gewist. De computer wordt gereset. Alles wat niet in de cloud staat, gaat dus verloren.
 • De laptops zijn standaard uitgerust met een antivirusprogramma dat automatisch elk bestand controleert op virussen. Indien het programma een virus detecteert, waarschuw je altijd een leerkracht. Wijzig nooit iets aan de instellingen van het antivirusprogramma.
 • De school is uitgerust met een stabiele en snelle internetverbinding. Deze infrastructuur mag enkel aangewend worden voor schoolse taken en opdrachten. Misbruiken zullen steeds opgespoord en gesanctioneerd worden.
 • Voor andere situaties die niet expliciet vermeld staan in de bovenstaande tekst, geldt de Belgische wetgeving op school. We willen de aandacht vestigen op het auteursrecht (kopiëren en downloaden van films, muziek en software), de wet op de privacy, hacking en alle andere vormen van computermisbruik.