Domeinoverschrijdende finaliteit


Onze school profileert zich als school met domeinoverschrijdende finaliteit ofwel doorstroomfinaliteit. Dat betekent dat je na je studies op onze school verder gaat studeren aan de hogeschool of universiteit.
De klemtoon ligt op een hoge abstractiegraad en een sterke theoretische kennisbasis die aangeleerd wordt op een gedifferentieerde manier om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je vervolgstudies.

In de eerste graad bieden we als school de mogelijkheid om zich in te schrijven in de A-stroom. Je hebt daarin wel de keuze voor Grieks-Latijn (vanaf 2e leerjaar), Latijn, STEM of moderne talen-wetenschappen.
Op het Pulhof kan je na de eerste brede graad doorstromen naar richtingen met doorstroomfinaliteit. Met die algemene vorming krijg je op onze school een ideale voorbereiding voor verdere studies.
 

Van 1 A tot 6e jaar