Laptop op Pulhof

In de maatschappij staat de technologie niet stil. Dagelijks worden bepaalde technologieën verfijnd of worden alternatieven ontwikkeld. Voor allerlei zaken kan je tegenwoordig je smartphone gebruiken of kan je een app downloaden waarmee je geconnecteerd blijft of waarmee je andere diensten in de samenleving gebruikt, zoals bankzaken, eten bestellen, reservaties maken,…

Wij zien hierin heel wat kansen en uitdagingen om met onze jongeren op school aan de slag te gaan. We willen hen op een goede en correcte manier leren omgaan met deze digitale wereld en hen leren hoe ze hun plek kunnen vinden in deze steeds verder digitaliserende wereld.

Daarom zijn we in schooljaar 2021-2022 gestart met het project Laptop@Pulhof. De doelstelling is simpel: elke leerling heeft een eigen laptop in de klas ter beschikking om zijn of haar leertraject te ondersteunen. Zo kunnen we nog meer gedifferentieerd aan de slag in de klas om elke leerling zichzelf zo ver mogelijk te laten ontplooien op zijn tempo. Leerlingen worden nog meer eigenaar van hun eigen leertraject en we kunnen nog meer inzetten op hun persoonlijk groeipad.

We vinden het hierbij belangrijk dat de leerlingen bepaalde competenties en vaardigheden ontwikkelen die hen helpen om op een goede manier om te gaan met de digitale mogelijkheden. We werken op school aan hun ICT-vaardigheden en hun mediawijsheid waarbij we het internet en de sociale media integreren zodat ze een meerwaarde kunnen zijn in hun leertraject. Daarnaast werken we in verschillende vakken aan een transitie van “klassieke” leermiddelen naar een meer gedifferentieerd en gevarieerd digitaal aanbod.

Met het laptopproject zetten we een activerende leeromgeving op waarbij leerlingen op een afwisselende manier interactief en zelfgestuurd kennis, vaardigheden en talenten ontwikkelen.Meer gelijke onderwijskansen

Naast het aanschaffen van een vast boeken- en leerwerkboekenpakket moet op Pulhof elke leerling die zich voor het eerste leerjaar inschrijft ook een laptop aanschaffen. We trachten daarom om de prijs van boeken, leerwerkboeken en andere schoolkosten zoals kopies te reduceren.

We kiezen als school om elke leerling een uniform toestel te laten aanschaffen. Uniformiteit heeft als voordeel dat iedereen eenzelfde toestel heeft zonder verschilpunten in kwaliteit en uitzicht. Bovendien helpt het om het lesverloop vlot te laten verlopen en om sneller te kunnen ingrijpen bij mogelijke problemen.

Vanuit deze visie is een eigen persoonlijke laptop niet toegelaten. Dat geeft te veel ondersteuningsverschillen in de lespraktijk waardoor er tijd verloren gaat die we graag investeren in de persoonlijke groei van onze leerlingen.