Een grote stap

Welkom op het Pulhof. Een nieuwe school kiezen is best wel spannend. Er gaat zoveel veranderen. Er staan zoveel nieuwe dingen te gebeuren.

De eerste graad is een belangrijk scharniermoment tussen de lagere school en de verdere studieloopbaan. Ons sterk en enthousiast lerarenteam zorgt ervoor dat jij de stap durft te zetten naar een nieuwe school.

We bieden een warme omgeving met een hart voor elke jongere. Een school waar plaats is voor gesprek of ondersteuning wanneer nodig zodat je je veilig en thuis voelt, inzicht krijgt in jezelf en kan opgroeien tot weerbare jongere. We laten je niet los tot je jouw plek vindt en graag naar school komt.

Wij hebben goesting om te leren

Wij zijn een school waar leren tot leven komt en waar je betrokken wordt bij de wereld. Met een brede vorming groei je zo tot jongvolwassene, klaar voor het hoger onderwijs. Je krijgt onderwijs op niveau en legt volgens je talenten een eigen groeipad af. Motivatie, zin in leren en vertrouwen vormen de rode draad.

Je staat er niet alleen voor. We helpen je als het wat moeilijker gaat, maar ook als het te gemakkelijk gaat. Iedereen moet kunnen leren. Jij laat zien dat je ervoor wilt gaan: het initiatief ligt bij jou, maar je kan hierbij opnieuw op ons, de leerkrachten, steunen.

Werken op je eigen tempo

In de vernieuwde eerste graad variëren leraren nog meer dan vroeger, met duidelijke instructies en co-teaching of onderzoek en exploratie. Meer uitleg nodig? Een extra uitdaging? Alleen of samenwerken? Uiteraard kan dat.

Je kiest zelf differentiatie-uren in de vorm van lesuren STEM, Latijn, wiskunde, Frans of Nederlands. Ook worden bepaalde lesuren parallel geroosterd zodat differentiatie mogelijk is. Zo kan je de leerstof tijdens een aantal lestijden op je eigen niveau verwerken.

Ook evalueren hoort bij leren. De leraren zetten samen met jou duidelijke doelen voorop, zodat je weet wat je leerkrachten van jou verwachten. Op elk rapport staat ook een vakcommentaar, zodat je behaalde resultaten steeds gestaafd worden.

Een warm onthaal

De eerste schooldag zijn er tot 10 uur enkel eerstejaars op school, zodat je de tijd hebt om rustig je weg te zoeken op onze school. Je maakt dan kennis met andere leerlingen en de leerkrachten. Er zijn die dag ook Pulpers, leerlingen van het vijfde jaar, die je wegwijs maken en speciaal zorg voor jou willen dragen. Ze geven je die dag ook een rondleiding door onze school. Tijdens de eerste schoolweek plannen wij ook een sportdag waarop je je klasgenoten en mentoren nog beter kan leren kennen.

Overtuigd?

Fijn! Als je je keuze gemaakt hebt, geven we graag mee hoe je kan inschrijven.

Meer weten over ons pedagogisch project?

Wil je graag meer informatie over ons pedagogisch project? Dat vind je hier.