Een betrouwbare, Belgische partner

Wij werken voor dit laptopproject samen met een betrouwbare partner met een ruime ervaring. Ze zijn reeds jaren gespecialiseerd in het uitrollen van digitale ondersteuning in onderwijs Onze partner, de firma Signpost, verzorgt voor onze school de bestelling, uitlevering en na-service van de laptops.
Ze zijn reeds jaren gespecialiseerd in het uitrollen van digitale ondersteuning in onderwijs.

De aankoop (zowel directe aankoop als huurkoop) gebeurt rechtstreeks tussen Signpost en de ouders.

Welk contract je kan afsluiten met deze firma voor de aankoop van de laptop, hangt af van het leerjaar waarin je zit.
Bekijk hieronder de twee mogelijkheden.

BELANGRIJKE INFO

De overheid heeft middelen ter beschikking gesteld om tegemoet te komen in de aankoop van een laptop voor leerlingen voor schooljaar 2021-2022.

Dat is goed nieuws, want dat betekent dat je minder moet betalen voor je laptop! De overheid voorziet dan ook een tegemoetkoming op het aankoopbedrag met behulp van deze middelen. Alle verdere details hieromtrent worden door de school meegedeeld aan de betrokken ouders.

Je zit nu in de lagere school


AANKOOP MET 3 JAAR GARANTIE EN SERVICE
Je zit nu in de lagere school. Lees dan verder de onderstaande informatie.
Je kan kiezen voor twee aankoopopties: directe aankoop en een huurkoop (leermiddel).

Directe aankoop

Als ouders kiezen om de laptop direct aan te kopen, betalen ze het volledige bedrag via een webshop, waarna jullie het toestel ontvangen.
Je betaalt het bedrag en bent onmiddellijk eigenaar van het toestel.

In deze aankoop zitten alle garanties en extra ondersteuning inbegrepen. Deze worden hier verder uitgelegd.

Huurkoop (leermiddel)

Je kan ook kiezen om een laptop gespreid aan te kopen over een looptijd van 3 schooljaren. Je “huurt” als het ware de laptop bij de externe partner en betaalt een vast bedrag per maand via domiciliëring gedurende een periode van 34 maanden (= 3 schooljaren, waarbij de laatste twee maanden juli en augustus niet worden aangerekend). Je wordt pas op het einde van de 34 maanden eigenaar van de laptop.
Je betaalt bij het afsluiten van het contract een waarborg van 6 maanden. Deze waarborg overbrugt de laatste 6 maanden van de aankoopperiode. Verder betaal je dan nog gedurende 28 maanden het vaste bedrag via domiciliëring.

Let wel: zoals steeds bij afbetalingsformules betaal je bij een formule van gespreide huurkoop iets meer op het einde van de rit in verhouding met directe aankoop.

In deze huurkoop zitten alle garanties en extra ondersteuning inbegrepen. Deze worden hier verder uitgelegd.

Als je tijdens de 34 maanden huurtijd van school zou veranderen, kan je kiezen om het toestel te kopen door in één keer de resterende huurbedragen te betalen. Je kan ook kiezen om het toestel terug in te leveren, waarmee je het huurcontract beëindigt. Je betaalt hiervoor een verbrekingsvergoeding die wordt afgehouden bij teruggave van de waarborg. De verbrekingsvergoeding bedraagt bij opzeg tijdens het eerste jaar 100 euro, tijdens het tweede jaar 75 euro en tijdens het derde jaar 50 euro. Je kan niet langer genieten van de mogelijkheid om de huurkoop verder te zetten.
Je zit nu in het 2e middelbaar
en start volgend jaar in het 3e middelbaar.


AANKOOP MET 4 JAAR GARANTIE EN SERVICE
Je zit nu in het 2e middelbaar? Lees dan verder de onderstaande informatie.
Je kan kiezen voor twee aankoopopties: directe aankoop en een huurkoop (leermiddel).

Directe aankoop

Als ouders kiezen om de laptop direct aan te kopen, betalen ze het volledige bedrag via een webshop, waarna ze het toestel ontvangen.
Je betaalt het bedrag en bent onmiddellijk eigenaar van het toestel.

In deze aankoop zitten alle garanties en extra ondersteuning inbegrepen. Deze worden hier verder uitgelegd.

Huurkoop (leermiddel)

Je kan ook kiezen om een laptop gespreid aan te kopen over een looptijd van 4 schooljaren.
Je “huurt” als het ware de laptop bij de externe partner en betaalt een vast bedrag per maand via domiciliëring gedurende een periode van 46 maanden (= 4 schooljaren, waarbij de laatste twee maanden juli en augustus niet worden aangerekend). Je wordt pas op het einde van de 46 maanden eigenaar van de laptop.


Let wel: zoals steeds bij afbetalingsformules betaal je bij een formule van gespreide huurkoop iets meer op het einde van de rit in verhouding met directe aankoop.

In deze huurkoop zitten alle garanties en extra ondersteuning inbegrepen. Deze worden hier verder uitgelegd.

Als je tijdens de 46 maanden huurtijd van school zou veranderen, kan je kiezen om het toestel te kopen door in één keer de resterende huurbedragen te betalen. Je kan ook kiezen om het toestel terug in te leveren, waarmee je het huurcontract beëindigt. Je betaalt hiervoor een verbrekingsvergoeding die wordt afgehouden bij teruggave van de waarborg. De verbrekingsvergoeding bedraagt bij opzeg tijdens het eerste jaar 100 euro, tijdens het tweede jaar 75 euro en vanaf het derde jaar 50 euro. Je kan niet langer genieten van de mogelijkheid om de huurkoop verder te zetten.