Een betrouwbare, Belgische partner

Wij werken voor dit laptopproject samen met een betrouwbare partner met een ruime ervaring. Ze zijn reeds jaren gespecialiseerd in het uitrollen van digitale ondersteuning in onderwijs Onze partner, de firma Signpost, verzorgt voor onze school de bestelling, uitlevering en na-service van de laptops.
Ze zijn reeds jaren gespecialiseerd in het uitrollen van digitale ondersteuning in onderwijs.

De aankoop (zowel directe aankoop als huurkoop) gebeurt rechtstreeks tussen Signpost en de ouders.

Welk contract je kan afsluiten met deze firma voor de aankoop van de laptop, hangt af van het leerjaar waarin je zit.
Bekijk hieronder de twee mogelijkheden.

BELANGRIJKE INFO

De overheid heeft geen extra middelen ter beschikking gesteld om tegemoet te komen in de aankoop van een laptop voor leerlingen voor schooljaar 2024-2025.

Dat is spijtig nieuws, want dat betekent dat de kost van je laptop door jezelf gedragen moet worden! We hebben daarom, in samenspraak met de schoolraad, voor een goedkoper toestel geopteerd dit schooljaar, maar nog steeds performant genoeg om elke dag te kunnen gebruiken gedurende je schoolcarrière. We hopen dat de overheid, via de nieuwe minister van onderwijs, voorziet in een nieuwe tegemoetkoming op het aankoopbedrag. Ouders met betalingsproblemen kunnen hieromtrent contact opnemen met de directie .

Je zit nu in de lagere school of je sroomt in in een ander leerjaar


AANKOOP MET 3 JAAR GARANTIE EN SERVICE
Je zit nu in de lagere school. Lees dan verder de onderstaande informatie.
Je kan kiezen voor twee aankoopopties: directe aankoop en een huurkoop (leermiddel).

Directe aankoop

Als ouders kiezen om de laptop direct aan te kopen, betalen ze het volledige bedrag via een webshop, waarna jullie het toestel ontvangen.
Je betaalt het bedrag van 649 euro en bent onmiddellijk eigenaar van het toestel.

In deze aankoop zitten alle garanties en extra ondersteuning inbegrepen. Deze worden hier verder uitgelegd.

Huurkoop (leermiddel)

Je kan ook kiezen om een laptop gespreid aan te kopen over een looptijd van 3 schooljaren (of andere looptijd). Je “huurt” als het ware de laptop bij de externe partner en betaalt een vast bedrag van 20.37 euro per maand via domiciliëring gedurende een periode van 34 maanden (= 3 schooljaren, waarbij de laatste twee maanden juli en augustus niet worden aangerekend). Je wordt pas op het einde van de 34 maanden eigenaar van de laptop.
Je betaalt bij het afsluiten van het contract een waarborg van 6 maanden , dus 6x 20.37 euro.

Let wel: zoals steeds bij afbetalingsformules betaal je bij een formule van gespreide huurkoop iets meer op het einde van de rit in verhouding met directe aankoop. Geld lenen kost ook geld.In deze huurkoop zitten alle garanties en extra ondersteuning inbegrepen. Deze worden hier verder uitgelegd.

Als je tijdens de 34 maanden huurtijd van school zou veranderen, kan je kiezen om het toestel te kopen door in één keer de resterende huurbedragen te betalen. Je kan ook kiezen om het toestel terug in te leveren, waarmee je het huurcontract beëindigt. Je betaalt hiervoor een verbrekingsvergoeding die wordt afgehouden bij teruggave van de waarborg. De verbrekingsvergoeding bedraagt bij opzeg tijdens het eerste jaar 100 euro, tijdens het tweede jaar 75 euro en tijdens het derde jaar 50 euro. Je kan niet langer genieten van de mogelijkheid om de huurkoop verder te zetten.