Start nieuw schooljaar

SCHOOLJAAR 2021-2022

Informatieavond eerste jaar

Dinsdag 31 augustus 2021

Bij de start van het nieuwe schooljaar nodigen wij alle eerstejaars en één ouder uit op de informatieavond.

Deze infoavond vindt plaats op dinsdag 31 augustus om 18.30 uur op onze school. We verwelkomen u in de tuin van de school. U kan het schooldomein bereiken via de ingang van Lysenstraat 36.

U krijgt die avond uitleg over de start van het schooljaar en het reilen en zeilen op het Pulhof. We zullen ook dieper ingaan op de coronamaatregelen die gelden voor het secundair onderwijs.

Eerste schooldag eerste jaar

Op woensdag 1 september verwelkomen wij graag onze eerstejaars van 9 uur tot 12 uur.

We komen samen op de speelplaats waar de leerlingen door hun mentoren opgevangen worden. De leerlingen weten in welke klasgroep ze zitten en zoeken op de speelplaats naar hun mentoren. Deze zullen aan de hand van gekleurde papieren herkenbaar zijn.

Eerste schooldag: nieuwe leerlingen 2de – 6de jaar

Op woensdag 1 september verwelkomen wij graag onze nieuwe leerlingen van het tweede tot en met het zesde jaar om 9.30 uur.

We ontvangen de leerlingen in de Botanik (niet in het auditorium). Voor hen duurt de lesdag tot 12 uur.

Eerste schooldag: leerlingen 2de – 6de jaar

Op woensdag 1 september verwelkomen wij graag de leerlingen van het tweede tot en met het zesde jaar om 10.20 uur op de speelplaats. Ook voor hen duurt de lesdag tot 12 uur.