Ouderraad Pulhof Secundair: een brug tussen school en ouders

 

De ouders die al een tijdje kinderen op Pulhof hebben, zijn ongetwijfeld bekend met de Ouderraad. 
 
Aan alle andere ouders, welkom bij #TeamPulhof !  Wisten jullie dat jullie, als ouders van een leerling ingeschreven op OLV Pulhof – ASO, recht hebben om deel uit te maken van de ouderraad ? 
Wij zijn er steevast van overtuigd dat ouderbetrokkenheid in het schoolgebeuren van uw zoon of dochter alleen maar positief is voor de leerlingen en voor de school.  
 
Graag stellen we ons voor en leggen we uit wat wij als ouderraad doen en hoe wij ons inzetten voor uw kinderen en voor Pulhof.  

Wie zijn wij?

We vormen een gezellig team van enthousiaste en geëngageerde ouders die graag de handen uit de mouwen steken en zich ten volle willen inzetten in de schoolomgeving van onze kinderen.   
Twee co-voorzitsters, Emmanuelle Janssens en Iris Ceulemans, worden bijgestaan door een fantastische groep van een tiental mama’s en papa’s met kinderen in alle studiejaren. Samen proberen wij een klankbord te zijn van alle ouders en we zetten ons in voor het algemeen belang van de school en de leerlingen, met als doel de leerlingen de kans te geven zich in de best mogelijke omstandigheden te ontwikkelen.
 
 

Wat doen wij voornamelijk?

Wij vergaderen een zestal keer per jaar samen met de directie en een aantal leerkrachten. Via gezamenlijk overleg trachten we op constructieve en respectvolle manier tot werkbare oplossingen te komen. Agendapunten worden aangebracht door de school en door onszelf en zijn zeer uiteenlopend. 
Een greep uit de thema’s die in voorbije vergaderingen werden besproken : verkeersveiligheid op weg naar school, uniform, hygiëne in de schooltoiletten, meerdaagse reizen en uitdagingen die daarmee gepaard gaan, gewicht van boekentassen, welzijn van de leerlingen, communicatie via Smartschool, introductie van de digitale methode, differentiatie in het lessenpakket, boekenfondsen, leerachterstand, een mogelijke samenwerking met de leerlingenraad, en zo veel meer… 
 
 

En daarnaast?

Jaarlijks organiseren wij een lezing om ouders te sensibiliseren omtrent een belangrijk thema dat relevant is voor onze jeugd : sociale media, leren leren, verslavingen, enz. 
 
Wij zijn ook aanwezig op infoavonden en op het jaarlijkse tuinfeest in mei. We nodigen jullie tevens uit op de Kerstborrel voor een gezellige babbel met een hapje en een drankje net voor de kerstvakantie.
Wij vinden het fijn de ouders te ontmoeten, op een informele en laagdrempelige wijze. Dit is niet meer zo evident op een secundaire school, maar wij proberen toch nog graag de ouders fysiek op school te ontvangen. 
 
Wij steunen ook de school financieel door jaarlijks een wafelactie te organiseren. De winst komt volledig ten goede van de leerlingen. In de laatste jaren hebben wij bijgedragen tot een aangenamere buitenruimte voor de kinderen : picknicktafels voor de lunch, pingpongtafels en duikelstangen voor een sportievere speeltijd en recent een nieuwe boombank als extra zitplaats voor de leerlingen of als buitenklas voor de verschillende geledingen van de school.  
 
Geïnteresseerde ouders konden zich in de voorbije schooljaren ook opgeven voor het lezen en opvolgen van een mini-onderneming of eindwerk van de zesdejaars. 
 
En we vergeten absoluut ook de leerkrachten, directie en medewerkers niet, want zonder hen hadden we geen #TeamPulhof. In oktober zetten we ze dan ook heel graag en verdiend in de bloemetjes voor de Dag van de Leerkracht
 
 

Hoe communiceren wij?

Zoals vermeld, proberen wij een klankbord te zijn van en voor alle ouders, maar we beseffen echter dat een aantal ouders nog steeds niet voldoende op de hoogte zijn van wat we doen. 
 
Al onze communicatie gebeurt via Smartschool.  
–       Via onze nieuwsbrief wensen we jullie te informeren over belangrijke thema’s die werden besproken tijdens de vergaderingen. We kondigen er tevens al onze toekomstige activiteiten aan. 
–       Uitnodigingen voor lezingen, activiteiten, enz worden ook altijd via Smartschool verzonden. 
 
Op Smartschool vind je eveneens alle agenda’s, verslagen van de vergaderingen en oude nieuwsbrieven terug. 
Ga daarvoor naar Smartschool > Intradesk > Leerlingen en Ouders > Ouderraad 
 
Indien jullie vragen of bekommernissen hebben of indien jullie een leuke ervaring willen delen, kunnen jullie ons altijd bereiken via mail op : 
ouderraad@pulhof.be
Wij geven de mogelijkheid aan ALLE ouders om oprechte feedback te geven aan de school, waardoor een aangename samenwerking met wederzijds begrip en respect gerealiseerd wordt. 

Uw bijdrage is belangrijk

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar kan elke ouder die een zoon/dochter heeft die ingeschreven is in OLV Pulhof – ASO lid worden van de ouderraad. Per schooljaar wordt een zestal keer vergaderd, telkens op dinsdagavond.

Samen met andere gemotiveerde ouders kan u meewerken aan initiatieven van de ouderraad. De school blijft op deze wijze voor u geen vreemde. Hebt u interesse, geef dan een seintje aan de ouderraad via ouderraad@pulhof.be. U bent in ieder geval van harte welkom !De Ouderraad is steeds op zoek naar enthousiaste mama’s of papa’s die graag van dichterbij betrokken zijn in het schoolgebeuren.Voelt u zich geroepen om deel uit te maken van de Ouderraad?Of bent u gewoon benieuwd en zou u graag eerst een vergadering bijwonen?Wij nodigen u van harte uit op onze volgende vergadering op dinsdag 26 oktober 2021 om 20u.Volgende vergaderingen zijn gepland op 30 november 2021 en 25 januari 2022.Graag een mailtje naar ouderraad@pulhof.be met uw naam, GSM-nummer, alsook de naam en klas van uw kind(eren).   De agenda wordt u dan doorgestuurd.Indien u als ouder, doorheen het jaar, vragen, ideeën, bezorgdheden of opmerkingen hebt, dan zijn wij altijd bereikbaar op ouderraad

Activiteiten

Via de website van de school en via Smartschool houden we jullie steeds op de hoogte van de activiteiten van de ouderraad. Hierbij een overzicht van een aantal jaarlijks wederkerende activiteiten.

  1. Teachers’ Day

“World teachers’ day” wordt jaarlijks over de hele wereld gevierd op 5 oktober. UNESCO nam dit initiatief in 1994 om zo haar waardering voor het werk van leerkrachten uit te drukken.

Ook in het OLV Instituut Pulhof worden de leerkrachten ASO gewaardeerd voor hun dagdagelijkse inzet en verwend.‘

 

 

  1. Lezing

Jaarlijks nodigen we een gastspreker uit met een thema die relevant is voor het schoolgebeuren of de opvoeding van onze kinderen.

 

 

  1. Kersthappening

Ondertussen kunnen we gerust van een traditie spreken. Bij het afhalen van het rapport van zoon- of dochterlief in december kan je er niet rond (letterlijk en figuurlijk!) We voorzien op 22 december 2022 een passend hapje en drankje om de resultaten te vieren en de Kerstvakantie gezellig in te zetten.

 

 

  1. Wafelactie

We proberen jaarlijks ook financieel ons steentje bij te dragen aan de school.  Dit doen we met de verkoop van overheerlijke Wafels en Studentenhaver in de weken voor de Paasvakantie.

 

 

  1. Tuinfeest 

Eén van de hoogtepunten van het schooljaar is ongetwijfeld het Tuinfeest van de school. Dit jaar staat het tuinfeest gepland op 13 mei 2023.  Ook op deze activiteit steken wij als ouderraad ASO een handje toe. We voorzien al enkele jaren een overheerlijke catering.

 

 

Bij tal van andere activiteiten zorgt de ouderraad voor een drankkraampje om u de gelegenheid te bieden kennis te maken met onze actieve leden en feedback te geven omtrent onze activiteiten en de werking van de school.

Bij tal van andere activiteiten zorgt de ouderraad voor een drankkraampje om u de gelegenheid te bieden kennis te maken met onze actieve leden en feedback te geven omtrent onze activiteiten en de werking van de school.

Verslagen vorige vergaderingen