Ouderraad ASO

lezing_SarahVanGysegem

 

Voor zij die al een tijdje op school aanwezig zijn, is de ouderraad ongetwijfeld bekend.  Indien je echter nieuw bent op school, willen wij u eerst en vooral vanuit de ouderraad een warm welkom heten!

 

Graag stellen we jullie de Ouderraad Secundair Onderwijs voor :

 • Wij zijn een team van geëngageerde en gemotiveerde ouders die graag de handen uit de mouwen steken en zich ten volle willen inzetten in de schoolomgeving van onze kinderen.
 • We vormen een brug tussen school en ouders en fungeren graag als klankbord. We zetten ons in voor het algemeen belang van de school en de leerlingen, met als doel de leerlingen de mogelijkheid te geven zich in de best mogelijke omstandigheden te ontwikkelen
 • Wij streven ernaar alle ouders te vertegenwoordigen en ons voor alle leerlingen in te zetten.
 • Via gezamenlijk overleg met de directie trachten we tot werkbare oplossingen te komen tijdens onze vergaderingen. We komen een zestal keer per jaar samen.
 • We organiseren activiteiten met een sociaal karakter om de betrokkenheid van de ouders in het schoolgebeuren te stimuleren.
 • Anderzijds zetten we ook winstgevende activiteiten op touw om de school financieel te steunen. De voorbije jaren konden we dankzij uw bijdrages de buitenruimte van de school gezelliger maken voor uw kinderen met picknicktafels en pingpongtafels. 
 • We springen in waar directie en/of leerkrachten het nodig achten.

We proberen toegankelijk te zijn op een heel laagdrempelige manier. U kan met ons gemakkelijk in contact komen via de drankkraampjes op infomomenten, het tuinfeest of de kersthappening.

Wij geven tevens de mogelijkheid aan ALLE ouders om oprechte feedback te geven aan de school, waardoor een aangename samenwerking met wederzijds begrip en respect gerealiseerd wordt. Dat kan in een persoonlijk gesprek of digitaal via ouderraad@pulhof.be

Uw bijdrage is belangrijk

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar kan elke ouder die een zoon/dochter heeft die ingeschreven is in OLV Pulhof – ASO lid worden van de ouderraad. Per schooljaar wordt een zestal keer vergaderd, telkens op dinsdagavond.

Samen met andere gemotiveerde ouders kan u meewerken aan initiatieven van de ouderraad. De school blijft op deze wijze voor u geen vreemde. Hebt u interesse, geef dan een seintje aan de ouderraad via ouderraad@pulhof.be. U bent in ieder geval van harte welkom !

 

 

 

 

De Ouderraad is steeds op zoek naar enthousiaste mama’s of papa’s die graag van dichterbij betrokken zijn in het schoolgebeuren.

 

Voelt u zich geroepen om deel uit te maken van de Ouderraad?

Of bent u gewoon benieuwd en zou u graag eerst een vergadering bijwonen?

Wij nodigen u van harte uit op onze volgende vergadering

op dinsdag 26 oktober 2021 om 20u.

Volgende vergaderingen zijn gepland op 30 november 2021 en 25 januari 2022.

 

Graag een mailtje naar ouderraad@pulhof.be met uw naam, GSM-nummer, alsook de naam en klas van uw kind(eren).   De agenda wordt u dan doorgestuurd.

Indien u als ouder, doorheen het jaar, vragen, ideeën, bezorgdheden of opmerkingen hebt, dan zijn wij altijd bereikbaar op ouderraad@pulhof.be

 

 

 

Activiteiten

Via de website van de school en via Smartschool houden we jullie steeds op de hoogte van de activiteiten van de ouderraad. Hierbij een overzicht van een aantal jaarlijks wederkerende activiteiten.

 1. Teachers’ Day

“World teachers’ day” wordt jaarlijks over de hele wereld gevierd op 5 oktober. UNESCO nam dit initiatief in 1994 om zo haar waardering voor het werk van leerkrachten uit te drukken.

Ook in het OLV Instituut Pulhof worden de leerkrachten ASO gewaardeerd voor hun dagdagelijkse inzet en verwend.‘

 

 

 1. Lezing

Jaarlijks nodigen we een gastspreker uit met een thema die relevant is voor het schoolgebeuren of de opvoeding van onze kinderen.

Dit jaar mogen we Sarah Van Gysegem verwelkomen op 5 oktober 2021.  Zij zal een lezing geven over het thema : “Digitaal ontmaagd – over bloemetjes bijtjes en sexting.  Met je puber praten over relaties en seks – een verhaal met een digitaal kantje.”

 

 

 1. Kersthappening

Ondertussen kunnen we gerust van een traditie spreken. Bij het afhalen van het rapport van zoon- of dochterlief in december kan je er niet rond (letterlijk en figuurlijk!) We voorzien op 23 december 2021 een passend hapje en drankje om de resultaten te vieren en de Kerstvakantie gezellig in te zetten.

 

 

 1. Wafelactie

We proberen jaarlijks ook financieel ons steentje bij te dragen aan de school.  Dit doen we met de verkoop van overheerlijke Wafels en Studentenhaver in de weken voor de Paasvakantie.

 

 

 1. Tuinfeest 

Eén van de hoogtepunten van het schooljaar is ongetwijfeld het Tuinfeest van de school. Dit jaar staat het tuinfeest gepland op 14 mei 2022.  Ook op deze activiteit steken wij als ouderraad ASO een handje toe. We voorzien al enkele jaren een overheerlijke catering.

 

 

Bij tal van andere activiteiten zorgt de ouderraad voor een drankkraampje om u de gelegenheid te bieden kennis te maken met onze actieve leden en feedback te geven omtrent onze activiteiten en de werking van de school.

Bij tal van andere activiteiten zorgt de ouderraad voor een drankkraampje om u de gelegenheid te bieden kennis te maken met onze actieve leden en feedback te geven omtrent onze activiteiten en de werking van de school.

Verslagen vorige vergaderingen