PULHOF WIL EEN SCHOOL ZIJN…

…waar iedereen welkom is.  Een katholieke dialoogschool die gastvrij is
voor alle jongeren zonder uitzondering en waar leerlingen uitgenodigd worden
aan het opvoedingsproject mee te werken.

…waar leerlingen onderwijs op niveau krijgen en waar ze volgens hun talenten een eigen groeipad afleggen.

Een school waar een gedreven en deskundig team

jongeren

stimuleert, uitdaagt en ondersteunt

op hun weg naar hogere studies.

…waar leerlingen uitgedaagd worden en gemotiveerd zijn om te leren.

Een school waar ze hun leerproces steeds meer

in eigen handen nemen.

en tools aangereikt krijgen

om hiermee ook

 in hun verdere leven door te gaan.

zorgend en warm, met een hart voor elke jongere,

zoals de stichteres van de congregatie Julie Billiart voor ogen had.

Een school waar plaats is voor gesprek of ondersteuning

wanneer nodig.

Zodat leerlingen zich veilig en thuis voelen,

inzicht in zichzelf krijgen

en opgroeien tot weerbare jongeren.

…waar alle leerlingen zichzelf kunnen zijn en met openheid en respect

omgaan met medeleerlingen en de hele schoolgemeenschap.

Een school waar jongeren het kostbare in de andere

en in hun omgeving

ontmoeten en leren waarderen.

…waar het leren tot leven komt en betrokken wordt

op de wereld. Waar leerlingen ontdekken

dat kennis de noodzakelijke basis vormt

voor kritisch, ethisch en creatief denken.

Een school waar jongeren een verschil willen maken

door hun verantwoordelijkheid op te nemen en

zich maatschappelijk te engageren.