opvoedingsproject

Pedagogisch project van onze school

Kiezen voor het Pulhof is kiezen voor een moderne, dynamische school die streeft naar maximale ontwikkelingskansen voor jonge mensen, zodat zij zelfzeker hun plaats vinden in een snel evoluerende maatschappij.

Daarom hanteren we als school een eigentijds opvoedingsproject waarbij we de zelfontplooiing van het jonge individu centraal stellen. Niet alleen op cognitief en lichamelijk vlak, maar ook het emotionele, sociale, spirituele en creatieve zijn voor onze school essentieel. Het voortdurend leren vormt hierbij een belangrijke factor. Dit project wordt vanzelfsprekend gedragen door onze christelijke traditie en een professioneel team.

Met onze christelijke inspiratie als referentiekader gebruiken we vier krachtlijnen om onze doelstelling te realiseren:

  • respect
  • openheid
  • engagement
  • professionalisme
eigen opvoedingsproject

RESPECT

In onze school staat respect centraal. Wij willen onze jongeren opvoeden tot verdraagzame en democratische burgers. Zij krijgen zoveel mogelijk kansen om op een onbevooroordeelde manier met elkaar samen te werken en leren afspraken en materialen respecteren, zodat een wederzijdse erkenning van ieders eigenheid groeit. Openheid voor diversiteit, verdraagzaamheid en solidariteit zijn hierbij sleutelwoorden. Wij willen een school zijn waarin iedereen zich thuis voelt en verantwoordelijkheid draagt voor elkaar en voor zijn leefmilieu. Zo willen wij ook bewust ingaan tegen het groeiend individualisme.

troeven

OPENHEID

Wij zijn een open school, met een duidelijke en eerlijke communicatie. Als team zijn we beschikbaar en aanspreekbaar, ook buiten de lesuren. Wij zijn voortdurend in dialoog met onze jongeren. Luisterbereidheid en overleg, duidelijke afspraken en een consequente aanpak zorgen voor een transparantie, waarin gelijkwaardigheid belangrijk is. Door hun leergierigheid aan te wakkeren en hen met een open geest naar de wereld te doen kijken, begeleiden wij onze leerlingen in hun individuele zoektocht naar zingeving, normen en waarden. Het spreekt voor zich dat de school hulp voorziet als deze weg minder vlot verloopt.

ENGAGEMENT

Wij kijken verder dan de schoolmuren en willen onze jongeren ook sociaal en milieubewust maken. Verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten moedigen hun betrokkenheid aan. We laten hen proeven van alle diverse aspecten van cultuur, binnen en buiten de school. We stimuleren een kritisch engagement en actieve participatie en inspraak in onze school. Onze jongeren van vandaag kunnen op deze manier de geëngageerde wereldburgers van morgen worden.

PROFESSIONALISME

Onze school biedt algemeen secundair onderwijs en bereidt haar leerlingen voor op hogere studies en een zinvol beroepsleven. Met een team van deskundige en enthousiaste lesgevers gidsen wij hen in deze zoektocht. Wij brengen kwalitatief hoogstaand onderricht, waar kennisoverdracht hand in hand gaat met het aanleren van goede studiemethoden en basisvaardigheden.
Door gevarieerde werkvormen prikkelen wij hun leergierigheid , motivatie en creativiteit. Met onze gebruiksvriendelijke, interactieve elektronische leeromgeving kunnen zij zelfstandig aan het werk. Vakoverschrijdende projecten en seminaries brengen de leerstof in een bredere, actuele context. Wij willen de blik van onze leerlingen ook verruimen op het gebied van cultuur en sport. Wij dragen niet alleen kennis over, maar willen jongeren aanspreken en prikkelen in hun totale “mens-zijn”. Door te werken met duidelijke regels en afspraken bouwen wij aan een gunstig leer- en leefklimaat. Een doorgedreven zorgbeleid hoort daarbij. Opvoeden is een boeiend proces. Wij begeleiden onze jongeren op hun weg naar zelfstandigheid. Wij leren hen groeien tot respectvolle, evenwichtige volwassenen, met een christelijk geëngageerde en kritische kijk op de wereld. Als schoolteam werken wij dagelijks aan de realisatie van dit opvoedingsproject. Wij rekenen natuurlijk op de inzet en de bereidheid van de leerling en op de ondersteuning door de ouders.