Ben ik verplicht om een laptop aan te kopen?
Om het pedagogisch project van de school volledig te kunnen ontwikkelen en vorm te geven, is het nodig dat elke leerling de laptop aankoopt die door de school wordt gekozen.

Mag ik mijn persoonlijke laptop gebruiken?
We kiezen ervoor als school om voor iedereen hetzelfde toestel te laten aankopen. Een eigen laptop meebrengen past niet in deze visie. De reden is eenvoudig: een uniform toestel voor elke leerling is voor iedereen hetzelfde. Geen verschillen in snelheid, uitzicht, grootte, software(versies),… Bovendien is het veel makkelijker om (technische) ondersteuning te bieden in de klas of op school.
Je persoonlijk toestel is niet verzekerd op school. Een laptop die je aankoopt via de school is dat wel.

Ik verander van school. Wat nu?
 • Bij directe aankoop: Als je van school verandert en je had een directe aankoop gedaan, is het toestel van jou en moet er niets gebeuren. Het toestel blijft van jou. De uitgebreide waarborg blijft behouden voor de resterende jaren waarop je recht hebt.
 • Bij huurkoop: Als je van school verandert en je koos voor een huurkoop, neem je zelf contact op met Signpost op info@leermiddel.be. Je hebt twee opties:
  • Ofwel koop je de laptop over voor het resterende bedrag. Dit bedrag betaal je in één keer, waarna je eigenaar wordt van het toestel.
  • Ofwel geef je je toestel terug aan Signpost. Je betaalt een verbrekingsvergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan 100 euro tijdens het eerste jaar, 75 euro tijdens het tweede jaar, of 50 euro wanneer huurovereenkomst wordt opgezegd in het derde/vierde jaar.
   Let wel op dat je toestel in dezelfde staat moet worden ingeleverd als dat je het ontvangen hebt, incl. oplader en beschermhoes. Eventuele schade door het verwijderen van bv. stickers, zal verrekend worden.


  Waar kan ik de laptop bewaren op school?
  De laptop wordt geleverd in een beschermhoes die voldoende bescherming biedt. Je draagt zorg voor je toestel. Borg het steeds veilig op in je boekentas en gooi je boekentas niet zomaar op de grond. Je kan je laptop tijdens de pauzes ook veilig opbergen in je slotvaste locker die je kan huren op school.

  Ga ik de laptop elke les gebruiken?
  Dat hangt van de lesonderwerpen en de lesdidactiek af. In sommige lessen zal je de laptop meer gebruiken dan in andere lessen. Het kan zijn dat in je bepaalde lessen de laptop niet gebruikt. De laptop vervangt het handboek of de leraar niet, het is een extra hulpmiddel bij het leren en studeren.

  Hoeveel jaar kan ik met de laptop werken?
  We stellen voorop dat je minstens 3 (of 4) jaar met het huidige toestel kan werken, afhankelijk van de aankoopformule over 34 of 46 maanden. De garantie op de batterij is tijdens deze 3 (of 4) jaar gegarandeerd. Indien je na deze 3 (of 4) jaar verder wenst te werken met je toestel, kan je een bijkomende garantie aanvragen (batterij valt niet meer onder garantie). Na 3 (of 4) jaar zal je toestel na dagelijks gebruik misschien aan vervanging toe zijn. Je kan dan een nieuw toestel kopen met dezelfde formules van directe aankoop of huurkoop.

  Ik heb reeds een kind op school. Moet ik dan een nieuwe laptop kopen?
  Ja. Elke leerling heeft een eigen laptop nodig in de klas. Het is dus niet de bedoeling dat laptops worden gedeeld.

  Is er een korting voor de aankoop van een tweede laptop (bv. tweede kind op school)
  Voorlopig kunnen we hier geen positief antwoord op geven.

  Is de laptop verzekerd?
  Ja. De laptop heeft een verzekering en een uitgebreide service onder garantie. De laptop is verzekerd tegen diefstal en braak. Ook schade is verzekerd, tenzij deze door eigen toedoen werd veroorzaakt. Je betaalt in dat geval een forfait van 39 euro reparatiekosten. Hier vind je meer info over de garantie.

  Hoeveel kost een laptop?
  Dat hangt af van de formule die je kiest. Je kan een directe aankoop doen, maar je kan ook een huurkoop kiezen (gespreide betaling). Hier vind je alle info over de prijzen.

  Mag ik eigen software installeren?
  Ja. Het toestel dat je aankoopt of in huurkoop aankoopt wordt uiteindelijk je eigen toestel. Je mag extra software installeren. Let wel op dat deze software geen schade toebrengt aan je computer (virussen,…) en dat deze software geen invloed heeft op de prestaties en schoolsoftware. Als je laptop in herstelling zou gaan, wordt je harde schijf gewist, dus ook je eigen software. Hou hiermee rekening.

  Mag ik de laptop “versieren”?
  Het toestel dat je aankoopt of in huurkoop aankoopt wordt uiteindelijk je eigen toestel. Je mag versieringen aanbrengen (bv. stickers) om de herkenbaarheid te verhogen. Het toestel ziet er bij iedereen immers hetzelfde uit. Let wel op dat als je het toestel terug zou inleveren als je van school zou veranderen en het niet zou overkopen, je de schade moet vergoeden die de stickers of versiering toebrengen aan de laptop. Je bent dus toch maar beter wat voorzichtig met het aanbrengen van strek klevende stickers. Er wordt een label voorzien door de school. Dat label mag je niet verwijderen.

  Wordt het toestel gebruiksklaar geleverd?
  Ja. Het besturingssysteem en bepaalde software zal reeds voorgeïnstalleerd staan. De installatie wordt volledig klaar gemaakt.

  Hoe worden de computers beheerd?
  Op basis van een uniek nummer wordt elke computer gekoppeld aan een leerling. Zo behouden we als school perfect het overzicht welke computer van welke leerling is. De computers worden via een centraal platform beheerd door de school. Zo kunnen we op elk moment ingrijpen bij eventuele problemen. Software-updates en nieuwe software worden vanop afstand gepusht naar de toestellen. Je moet zelf geen actie ondernemen.

  Worden toetsen online afgenomen?
  We evolueren snel in deze digitale wereld. Er bestaan al een heleboel platformen waarmee we toetsen digitaal kunnen afnemen. Het kan best zijn dat je voor bepaalde vakken digitale toetsen gaat maken. Tegelijkertijd blijven de toetsen op papier zeker nog een hele tijd bestaan.