Twee grote modules

Tijdens het talentuur in het tweede jaar behandelen we twee grote modules, nl. economie en psychologie. Beide modules kunnen je helpen in je zoektocht naar je krachten en talenten om je studiekeuze voor volgend jaar (derde jaar) te vergemakkelijken.

Economie

In de module economie gaan we ervaren wat het vak economie eigenlijk is. Aan de hand van twee thema’s die volledig in stijl zijn van de lessen van het derde jaar, én een afsluitende groepsopdracht proeven we van dit vak.

Het eerste thema gaat over de veranderingen in de wereld om ons heen. Nieuwe technologie, duurzaamheid, een veranderende maatschappij en gaan we ook eens kijken wat het economisch effect daarvan is.
In het tweede thema gaan we eens kijken hoe de prijs van een bepaald product tot stand komt en of deze prijs altijd gelijk blijft.

Deze info proberen we dan te verwerken in een afsluitende onderzoeksopdracht.

Talentuur

Psychologie

Tijdens de module psychologie nemen we je mee naar de fascinerende wereld van jouw eigen brein. We raken zeker enkele onderwerpen aan die in de richting Humane Wetenschappen in het 3e jaar meer worden uitgediept: werking van het brein, ongelijkheid, enz.

Nadat we psychologie hebben verkend als een wetenschap, nemen we enkele maatschappelijke en sociale thema’s onder de loep om van jou een kritische tiener te maken. De tal van actuele en interessante voorbeelden houden het vak levendig. Eigen ervaringen delen kan en mag, maar moet niet.

Daarnaast willen we jou tijdens deze module enkele psychologische principes bijbrengen die eigenlijk iedereen zou moeten weten. Zo kan niemand zonder hokjesdenken en houdt ons brein ons op verschillende manieren voor de gek. Je denkt te weten wat er zich daarboven allemaal afspeelt tot je er ook daadwerkelijk induikt. Wel, dat gaan wij doen.