Een modulair systeem voor de richtingen met 1 lestijd wetenschappen per week

In het vierde jaar heb je van elk wetenschapsvak (biologie, chemie & fysica) normaal gezien 1 uur per week. Onze school heeft er voor gekozen om deze drie uren te besteden aan 1 van bovenvermelde vakken, om na een tiental weken over te schakelen naar het volgende vak. Op het einde van het schooljaar heb je zo alle drie de wetenschapsvakken gezien.

De richtingen met een modulair systeem zijn

  • – economie
  • – humane wetenschappen
  • – Latijn (4 of 5 uur wiskunde)
  • – Grieks-Latijn

Kort en krachtig

Een modulair systeem heeft enkele duidelijke voordelen. Je verwerkt de leerstof op een kortere termijn, waardoor een vorige les nog fris in het geheugen zit en je vlotter kan inpikken. Dat biedt de mogelijkheid om de leerstof beter te begrijpen en te verwerken, je bent immers intenser bezig met het vak. De lessen verlopen op die manier vlotter en we merken dat de resultaten gemiddeld gezien beter zijn dan het klassieke systeem.

Twee summatieve evaluaties

Het modulair geven van vakken heeft als gevolg dat je op twee momenten een summatieve evaluatie aflegt (examen). De eerste evaluatie vindt plaats tijdens het trimester en de tweede vindt plaats tijdens een examenreeks van dat trimester (Kerstmis, Pasen of juni).