Pulhofuur

Waarom een Pulhofuur?

Het nieuwe vak “Mens & Samenleving” focust op persoonsvorming op allerlei domeinen. Wij kiezen ervoor om dit vak in het eerste jaar te koppelen aan een Pulhofuur. We geloven dat we door deze koppeling de theoretische inhouden van het vak “Mens & Samenleving” concreet kunnen maken en toepassen op maat van je klasgroep.

We zorgen zo dat we sterker werk kunnen maken van drie kerndoelen uit onze visietekst: we willen in onze klassen van het eerste jaar een zorgend en warm klimaat scheppen, actief inzetten op wederzijds respect en de eerstejaars stap voor stap meer eigenaar maken van hun leerproces.

Hoe vullen wij een Pulhofuur in?

Tijdens het Pulhofuur is je leerkracht meer een coach voor jou en je klasgroep dan een juf of meester. De coach laat je nadenken over jezelf en over hoe we met elkaar omgaan, helpt je je plekje te zoeken op onze school en ook in de wereld rondom ons. Jouw inbreng en die van je klasgenoten is dus van groot belang in dit vak. Wil je bijvoorbeeld graag iets actueels bespreken? Of loopt er iets niet goed op school of in de klasgroep? Laat het aan je coach weten, zodat de lessen op maat van je klas worden gemaakt. We vinden het daarom natuurlijk ook belangrijk om af te spreken dat alle persoonlijke inbreng die aan bod komt, binnen de groep blijft.

Welke thema’s komen dan aan bod? We leren wat leren is en hoe ons brein leert. We proberen technieken als plannen en organiseren zo concreet mogelijk in te oefenen. We leren over ons zelfbeeld, over zelfvertrouwen en een groeimindset en laten iedereen dat concreet maken voor zichzelf. We leren over weerbaarheid en assertiviteit en leren technieken toepassen om grenzen te stellen, om te gaan met groepsdruk en hulp te vragen. We werken aan een positief klasklimaat, leren pesten actief aan te pakken. En tot slot leren we goed voor onszelf te zorgen en om te gaan met stress.
Daarnaast werken ook aan enkele inhoudelijke maatschappelijke thema’s zoals bv. de basis van economie.