Grieks-Latijn

Lat-mod tal

Lat-wet

Lat-wis(6)

Lat-wis(8)

wet-wis(6)

wet-wis(8)

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4
Frans 3 4 3 3 3 3
3
Engels 2 3 2 2 2 2 2
Duits 2  
Latijn 4 4 4 4 4    
Grieks 4            
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2
esthetica 1 1 1 1 1 1 1
aardrijkskunde 1 1 2 1 1 2 2
filosofie 1 1   1 1 1 1
gedragswetenschappen              
cultuurwetenschappen              
projecten              
wiskunde 3 3 4 6 8 6
8
natuurwetenschappen 2 2          
biologie     1 1 1 1 1
chemie     2 1 1 2 2
fysica     2 1 1 2 2
extra uur wetenschappen           1 1
muz. en plast. opvoeding              
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2
seminarie 2 2 2 2   2  
Totaal 33u 33u 33u 33u 33u 33u 33u

 

 

eco-mod tal

eco-wet

eco-wis

hum wet

mod tal-wis

mod tal-wet

Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
Aantal lesuren per week
godsdienst 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 3 4 4
Engels 3 2 2 2 3 3
Duits 2   2 2
Latijn            
Grieks            
geschiedenis 2 2 2 2 2 2
esthetica 1 1 1 1 1 1
aardrijkskunde 1 2 1 1 1 2
economie 4 4 4      
filosofie 1   1   1  
gedragswetenschappen       3    
cultuurwetenschappen       3    
projecten       2    
wiskunde 3 4 6 3 6 4
natuurwetenschappen 2     2    
biologie   1 1   1 1
chemie   2 1   1 2
fysica   2 1   1
2
extra uur wetenschappen            
muz. en plast. opvoeding       1    
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
seminarie 2 2 2 2 2 2
Totaal 33u 33u 33u 33u 33u 33u