Op onze school vinden we het heel belangrijk dat iedereen zijn plaatsje vindt en kan groeien volgens zijn eigen tempo of met een klein duwtje in de rug. Hiervoor zijn er verschillende mensen waarop je beroep kan doen. Je moet ze alleen aanspreken en zij zullen zeker luisteren.

Socio-emotionele zorg

In de klas

Elke klas heeft twee mentoren, die je het hele jaar begeleiden. Jij en je ouders kunnen hen aanspreken als je een probleem hebt. Indien nodig kan je ook rekenen op de zorgleerkracht om mee een oplossing te zoeken. Praat je liever met een jongere, dan kan je per klas ook rekenen op twee “Pulpers”. Dit zijn leerlingen uit het vijfde jaar die je tijdens de speeltijd of via mail mag aanspreken als je ergens mee zit. Zij vangen je de eerste schooldag mee op. Op vaste momenten zorgen zij ook voor een klasactiviteit waardoor jullie elkaar beter leren kennen.

Gerichte, individuele zorg

Om allerlei redenen is het mogelijk dat je het eens moeilijk hebt. Je kan dan ook ondersteuning krijgen van de zorgleerkracht. Je kan met hem of haar tijdens een gesprek werken aan een stappenplan om jouw probleem op te lossen. We denken bijvoorbeeld aan pesten, conflicten, thuissituatie, stress, ziekte, …

Heb je nood aan extra uitdaging, dan kan je beroep doen op onze hoogbegaafdheidscoachen. Je kan hen vertellen voor welke vakken je nét dat tikje extra uitdaging nodig hebt en je kan deelnemen aan groepsessies met andere jongeren die hetzelfde doormaken en zich dezelfde vragen stellen. Je zal je tijdens deze bijeenkomsten herkennen in anderen en nieuwe contacten leggen.

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je op onze school een goede leermethode ontwikkelt. Hoe helpen we je daarbij?

In de klas

Je leert de basistechnieken van studeren in het Pulhofuur. Je past deze technieken daarna toe in verschillende vakken. Na rapport 1 kan je in een zelfevaluatie aangeven waar je nog moeilijkheden ondervindt. In de aanloop naar de examens stel je in het Pulhofuur een actieplan voor de proefwerken op.

Gerichte, individuele zorg

Als je studeren en je werk organiseren moeilijk vindt, kan je terecht bij de leercoach. Je krijgt dan tips en huiswerkbegeleiding op maat.

Leerzorg

We vinden het belangrijk dat je op jouw niveau wordt uitgedaagd. Hoe doen we dit?

In de klas

Je leerkrachten onderzoeken via zelfevaluatie, observatie en testen hoe vertrouwd jij al bent met de leerstof en of je deze (her)kent en kan toepassen. Voor sommige onderwerpen zal je wat extra uitleg of oefeningen nodig hebben, andere leerstof beheers je al snel op een vlotte manier. Je krijgt de kans om te remediëren tijdens de lessen of een gedifferentieerd traject te volgen. De leerkracht houdt je evolutie in het oog en stuurt bij waar nodig.

Gerichte, individuele zorg

Op basis van een diagnoseverslag bij een leerstoornis of op basis van advies van de klassenraad of externe begeleiding, kan de zorgleerkracht voor jou een individueel handelingsgericht begeleidingsplan opstellen. Zo kunnen we afspraken maken over bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen, een plaats in de zorgklas voor de examens, gebruik van memofiches of dyslexiesoftware.

Voor hoogbegaafde leerlingen kan extra differentiatie afgesproken worden.

Studiekeuzebegeleiding

Op verschillende momenten tijdens je schoolloopbaan maak je een keuze voor een bepaalde studierichting. Je laat je hierbij best leiden door je motivatie en interesses. In het tweede jaar kan je tijdens het Talentuur proeven van de verschillende studierichtingen op onze school. Bovendien krijg je een gemotiveerd advies van de klassenraad op het einde van elk schooljaar.

Externe partners

Soms roepen we de hulp in van andere organisaties, zoals het CLB en het ondersteuningsnetwerk. Zij zoeken mee hoe ze jou nog extra kunnen ondersteunen.